Wielki Test na kongresie PASE

Było stoisko, ale też wykład i spotkanie ze szkołami językowymi. Wielki Test Języka Angielskiego zadebiutował jako wystawca na II Europejskim Kongresie Języków Obcych PASE, który w dniach 13-15 maja 2016 r. odbył się na Wydziale Matematyki Politechniki Warszawskiej. Na stoisku można było dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z bycia organizatorem WTJA oraz na miejscu zadeklarować swój udział w tegorocznej edycji.

Kongres PASE to wydarzenie europejskie, które łączy potrzeby praktycznie każdej sfery edukacji językowej: prywatnej i państwowej, skierowanej do dzieci i do dorosłych, metodycznej i menedżerskiej, lektorskiej i dyrektorskiej, polskiej i zagranicznej. W tym roku stowarzyszenie PASE zaprosiło ekspertów w dziedzinie zarządzania edukacją z Polski i z całej Europy, wykładowców szkół wyższych, autorów publikacji na temat zarządzania edukacją i wiedzą, wieloletnich menedżerów i metodyków.